Wyniki ‚konkursu koncertów’

14/12/2012

13 grud­nia w Sali Kon­cer­towej UMFC odbył się “konkurs kon­certów” dla stu­den­tów II roku studiów mag­is­ter­s­kich. Zwycięzca/zwycięzcy otrzymają możli­wość wys­tępu z orkiestrą UMFC pod­czas przyszłorocznego kon­certu dyplo­man­tów.Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu wraz z końcową punktacją:

1 miejsce – Wojciech Pyrć 23,40

2 miejsce – Mischa Kozłowski 23,20

3 miejsce ex aequo – Marie Kiyone i Mateusz Czech 22,40

4 miejsce – Piotr Szafraniec 21,60

Serdecznie gratulujemy!

[MQ]


ostatnia modyfikacja: 14/12/2012