14 stycznia zapraszamy na koncert monograficzny poświęcony twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina

10/01/2013

Aleksander Skriabin „Poeta, filozof, mistyk”

14 stycznia zapraszamy na koncert monograficzny poświęcony twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina. Wystąpią studenci z klas for­te­pianu pro­fe­so­rów: Anny Jastrzębskiej-Quinn, Bro­ni­sławy Kawalli, Ali­cji Palety-Bugaj, Ewy Pobłoc­kiej, Jerzego Roma­niuka, Elż­biety Tarnawskiej: Tomasz Chro­stow­ski, Łukasz Kru­piń­ski, Kosuke Ezaki, Paweł Sta­chel, Łukasz Chrzęsz­czyk, Kata­rzyna Mróz, Alek­san­der Dębicz, Andrzej Kara­łow.

Koncert zorganizowany jest przez Katedrę Fortepianu, a opieką artystyczną objęty przez dr Agnieszkę Przemyk-Bryłę.

14 stycznia, godz. 19, Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina. Wstęp wolny.

[MQ]

 


ostatnia modyfikacja: 14/01/2013