Aktualności Katedry Fortepianu

13/03/2013

Koncert kompozytorski Prof. Andrzeja Dutkiewicza

13 marca w ramach cyklu „Środa na Okólniku” zapraszamy na koncert Profesora Andrzeja Dutkiewicza – pianisty i kompozytora. Szczegóły koncertu oraz program: http://www.chopin.edu.pl/pl/?m=20130313&cat=5

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Bilety 10 PLN

Zapraszamy!

[mq]


9/03/2013

Koncerty z okazji 95. rocznicy śmierci Claude’a Debussiego

11 i 14 marca zapraszamy na dwa koncerty z okazji 95. rocznicy śmierci Claude’a Debussiego. Wystąpią studenci, absolwenci oraz młodzi pracownicy Katedry Fortepianu: Mika Kobay­ashi, Maciej Wota, Maria Gabryś, Monika Quinn, Krzysz­tof Kozłow­ski, Marié Kiy­one, Joanna Różew­ska, Justyna Kreft, Mar­tyna Smo­liń­ska, Anna Haj­duk, Chen Zhao, Karo­lina Cze­chow­ska, Mate­usz Czech.

Oba koncerty objęła opieką artystyczną Prof. Maria Szraiber.

Początek każdego z koncertów o godz. 19. Sala Koncertowa UMFC. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

[MQ]


27/02/2013

Kyoto – wyniki

26 lutego odbyły się przesłuchana do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Kyoto (Japonia). Decyzją komisji złożonej z Profesorów KF do Kyoto pojedzie Pan Mischa Kozłowski – student drugiego roku studiów magisterskich w klasie Prof. Piotra Palecznego. Przesłuchania miały formę konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

[mq]


22/02/2013

Konrad Skolarski nominowany do nagrody Fryderyk 2013

Miło nam poinformować, że Pan Konrad Skolarski, doktor i adiunkt w naszej Katedrze został nominowany do nagrody Fryderyk 2013 w kategorii Album Roku – Recital solowy za płytę:

Rachmaninov Scriabin Prokofiev. Konrad Skolarski
Wykonawcy: Konrad Skolarski
Reżyser dźwięku: Zbigniew Kusiak, Michał Garstecki
Wydawca: DUX

Finałowa Gala wręczenia statuetek odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Transmisję z uroczystości pokaże TVP2. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za wyniki!

[MQ]


15/02/2013

Przesłuchania do Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Kyoto

26 lutego odbędą się przesłuchania do Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Kyoto, podczas którego pianiści wykonują dzieła Chopina i kameralne. Przesłuchania mają formę konkursu.

Wyjazd jest całkowicie sfinansowany.

Deadline: 18.02.2013
Przesłuchania: 26.02.2013
ogloszenie Kyoto
[MQ]

14/02/2013

6 marca zapraszamy na Recital Chopinowski w wykonaniu Prof. Bronisławy Kawalla-Ryszka

6 marca serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu „Środa na Okólniku”. Recital chopinowski wykona Prof. Bronisława Kawalla-Ryszka, wieloletnia Profesor UMFC i członek Katedry Fortepianu. Początek recitalu o godz. 19.

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Bilety w cenie 10 PLN

[mq]


14/02/2013

22 lutego zapraszamy na koncert z okazji Święta Uczelni

22 lutego o godzinie 12 zapraszamy na koncert z okazji Święta Uczelni. W części artystycznej wystąpi Prof. Tomasz Strahl — wio­lon­czela wraz z Panią Agnieszką Przemyk-Bryłą – fortepian, adiunkt i doktor w naszej Katedrze. W programie Sonata g-moll op. 65 na wio­lon­czelę i fortepian Fryderyka Chopina.

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Wstęp wolny

[mq]


10/01/2013

14 stycznia zapraszamy na koncert monograficzny poświęcony twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina

Aleksander Skriabin „Poeta, filozof, mistyk”

14 stycznia zapraszamy na koncert monograficzny poświęcony twórczości fortepianowej Aleksandra Skriabina. Wystąpią studenci z klas for­te­pianu pro­fe­so­rów: Anny Jastrzębskiej-Quinn, Bro­ni­sławy Kawalli, Ali­cji Palety-Bugaj, Ewy Pobłoc­kiej, Jerzego Roma­niuka, Elż­biety Tarnawskiej: Tomasz Chro­stow­ski, Łukasz Kru­piń­ski, Kosuke Ezaki, Paweł Sta­chel, Łukasz Chrzęsz­czyk, Kata­rzyna Mróz, Alek­san­der Dębicz, Andrzej Kara­łow.

Koncert zorganizowany jest przez Katedrę Fortepianu, a opieką artystyczną objęty przez dr Agnieszkę Przemyk-Bryłę.

14 stycznia, godz. 19, Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina. Wstęp wolny.

[MQ]

 


14/12/2012

18 grudnia zapraszamy na wydziałowe spotkanie opłatkowe

W imieniu Pani Dziekan – Prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn zapraszamy wszystkich studentów, pracowników i przyjaciół Wydziału II na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia (wtorek) o godzinie 14:30 w Foyer Sali Koncertowej UMFC.

UWAGA – NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO SALI SENATU, GODZINA 14:30!

[MQ]


14/12/2012

Wyniki ‚konkursu koncertów’

13 grud­nia w Sali Kon­cer­towej UMFC odbył się “konkurs kon­certów” dla stu­den­tów II roku studiów mag­is­ter­s­kich. Zwycięzca/zwycięzcy otrzymają możli­wość wys­tępu z orkiestrą UMFC pod­czas przyszłorocznego kon­certu dyplo­man­tów.Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu wraz z końcową punktacją:

1 miejsce – Wojciech Pyrć 23,40

2 miejsce – Mischa Kozłowski 23,20

3 miejsce ex aequo – Marie Kiyone i Mateusz Czech 22,40

4 miejsce – Piotr Szafraniec 21,60

Serdecznie gratulujemy!

[MQ]